Panská skála

Panská skála, také nazývaná Varhany, je nenápadný pahorek ( 595 m) na okraji obce Prácheň, necelých 500 metrů na jih od silnice z Kamenického Šenova do Nového Boru. Její název vznikl překladem německého názvu Herrenhausfelsen.

Její čedičové těleso vzniklo jako součást rozsáhlé třetihorní sopečné činnosti v Čechách. Hornina skály vystoupila na povrch z hloubky větší než asi 30 km a její stáří bylo určeno na zhruba 30 miliónů let. Vlastní skála představuje zbytek lávového proudu. Při stejnoměrném pomalém chladnutí se vyvinuly dlouhé, stejnoměrně silné, většinou pětiboké nebo šestiboké sloupce o průměru okolo 20 25 cm, které stojí skoro svisle a mají délku přes 20 m. Malebné jezírko před stěnou vzniklo těžbou kamene.

Panská skála je naším nejstarším geologickým chráněným územím a jedním z nejstarších chráněných území v Evropě vůbec. Snahy o záchranu této jedinečné ukázky sloupcovité odlučnosti čediče se datují již od roku 1878. Těžba kamene byla ukončena v roce 1914, ale v průběhu války přes mnohé protesty znovu obnovena. V roce 1953 byla skála prohlášena za národní přírodní památku. Je nejnavštěvovanějším geologickým útvarem v Čechách. Panská skála se také objevila v oblíbené pohádce Pyšná princezna.

Na jihovýchodním úpatí Panské skály stojí Mariánský sloup, Postavený na památku mladého tovaryše a vdovy, kteří zde umrzli za jedné bouřlivé zimní noci v roce 1739.

[googleMap name="Panská skála" directions_to="false"]50.769579,14.484873[/googleMap]

Články

TOPlist