Svíčky

Svíčky ve spalovacím motoru jsou dosti důležité a když vznikne problém, tak nám mohou napovědět. Tímto článkem chci shrnout své zkušenosti a informace, které jsem různě posbíral. Věřím, že nám všem pomohou při správné údržbě svíček a řešením různých problémů se svíčkou.

Úkolem zapalovacích svíček je přeměnit elektrický impuls z cívky v jiskru výboje ve válci motoru tak, aby co nejlépe zapálila směs paliva a vzduchu ve válci.

Výměna svíček:

Při výměně svíček musíme dávat pozor při utahování nových svíček. Následující obrázky ukazují, jakým způsobem utahovat nové a použité zapalovací svíčky v závislosti na jejich těsnění.

Výměna svíčky s těsnící podložkou – nová svíčka se utahuje o 120° a použitá jen o 15°

Výměna svíčky s těsnícím kuželem – zde se vždy utahuje pouze o 15°

 

Diagnostika:
Diagnostiku zapalovacích svíček provádíme při každé jejich výměně. Ze vzhledu použité zapalovací svíčky je možno diagnostikovat různé závady. Následující obrázky ukazují vzhled svíček spolu s popisem příčiny poruchy.

 Normální svíčka

Správně zvolená tepelná hodnota svíčky
Správné časování zapalování
Správné složení směsi

 
 

 

 

Zaolejovaná svíčka

 Svíčka je pokryta olejem
Vysoká hladina oleje v motoru
Špatně nasazené pístní kroužky

 
 

 

 

Zakarbonovaná svíčka

Svíčka pokryta uhlíkem
Tepelná hodnota svíčky je příliš studená, nedochází k samočištění
Příliš zašpiněný vzduchový filtr
Bohatá směs

 
 
 

 
 
Přehřátá svíčka

Natavená
Tepelná hodnota svíčky je příliš vysoká, dochází k samozápalům
Chudá směs

 
 

 

 

Usazeniny

Olej prosakuje do spalovacího prostoru
Nekvalitní palivo

 

 

 

 

 Vývojové trendy:

Zapalovací svíčka prochází neustálým vývojem. Každý výrobce se snaží prosadit se s “novým” tvarem elektrod, uspořádáním jiskřiště či použitím exotických kovových slitin k výrobě elektrod.

Standartní svíčka Standatrní svíčka má střední elektrodu o průměru 2,5 mm vyrobenou z niklu. Vnější elektroda je jedna a plně zastiňuje střední elektrodu.
Iridiová svíčka
Hlavním cílem použití Iridia ve svíčce je zvýšení kilometrového proběhu svíčky. Iridium je velmi tvrdý kov, který je podstatně odolnější proti erozi než nikl, který se pouřívá pro výrobu střední elektrody u obyčejných svíček. Protože je iridium velmi drahé, tak má stření elektroda průměr jen 0,4mm. Boční elektroda se lichoběžníkově sbíhá směrem ke střední elektrodě.

Platinová svíčka

Platina je velmi dobře vodivý a mechanicky odolný kov. Navíc dobře odolává podmínkám, panujícím ve spalovacím prostoru. Použití platiny prodlouží kilometrový proběh svíčky, protože elektrody nepodléhají tak rychle erozi. Platina je velmi drahá, proto je navařen jenom tenký platinový plíšek na střední elektrodu (někdy i na vnější elektrodu). Často se k přivaření používá laseru. Někdy se místo platiny používá slitina zlato+paladium.

Stříbrná svíčka

Stříbro je velmi dobrý vodič elektrického proudu, nejlepší z běžných dostupných materiálů (dokonce lepší než zlato). Proto také lehce uvolňuje elektrony, což má za následek pokles velikosti přeskokového napětí. Tyto svíčky jsou vhodné pro motory s vyšším kompresním poměrem, kde vlivem tlaku roste přeskokové napětí.

Vícelektrodová svíčka

V poslední době velmi populární. Má navodit dojem, že větší počet vnějších elektrod svíčky rovná se větší šance na přeskok jiskry. Vícelektrodová svíčka má smysl, pouze když jsou vněší elektrody provedeny tak, že střed jejich přeskokové plochy je umístěn naproti hraně kolíku. V tom případě je výhodou této svíčky otevření jiskřiště směrem do spalovacího prostoru válce.

Svíčkva s V-drážkou

Drážka ve tvaru písmene V je vyfrézována do střední elektrody. To přináší dvě výhody: Zhruba dvakrát delší hrana na kolíku ze které přeskakuje výboj na boční elektrodu. Potlačení samozhášecího jevu, vznikajícího nárazem zažehnutého plynu na kolík svíčky.

Svíčka s kruhovým jiskřištěm

Svíčka má kruhovou boční elektrodu. Střední elektroda je vysunutá s extrémně dlouhou povrchovou jiskrou.

Články

TOPlist