Gravitační anomálie, nebo optický klam ?

Dozvěděli jsme se o místech na kterých nefunguje gravitace tak jak má. Předměty se kutálejí do kopce, auta se sama rozjíždějí a cyklista nemusí do kopce šlapat. Zní to neuvěřitelně a tak jsme se rozhodli, že jedno z takových míst prozkoumáme.

Cílem našeho “bádání” se stala osada Kačerov v Orlických horách. Příjezd na udávanou silnici nebyl nikterak vyjímečný, jelikož se jedná o “normální” silnici, která vede do mírného kopce. S obavou seskakujeme z motorek a vyndaváme naše přesná měřící náčiní. Jedná se o pet lahev, která je naplněna obyčejnou vodou. Pokládáme ji na silnici a se zatajeným dechem čekáme, co se bude dít. Pet lahev se bez naší pomoci opravdu vydala směrem do kopce. Nevěříme vlastním očím a ihned pokus opakujeme, za ním následuje další, další, další ……  V našem testování si málem nevšimneme, že nás míjí místní kluk. Hned se dáváme do řeči a jeho slova mi stále zní v uších „Jo všiml jsem si, že když jedu zde do kopce, tak nemusím šlapat, ale za to z kopce šlapu stále.“  O kopec jsme se začali více zajímat a našli jsme, že zde již proběhlo několik měření. Jeden z badatelů sestrojil speciální měřicí přístroj, s jehož pomocí zaměřují úhel postavení Slunce v určitý čas. Tím zjišťují úhel stoupání magnetického kopce. Běžné měřící přístroje, jako je vodní či hadicová váha, na tomto místě nefungují, protože kapalina ve vodní váze nebo voda v hadici teče do kopce. Byl zde použit i velmi nákladný přístroj HlLTI PR 50 na zaměření stavebních míst pozemků, který měří sklon terénu, ale tento přístroj zde také nefungoval. Badatelé měřili úsek silnice se změnou gravitace i alternativními pomůckami – pomocí virgule a kyvadla. Když procházel proutkař s virgulí po silnici směrem z kopce dolů, virgule ukazovala, že jde proti nějaké silné tlakové vlně. Badatelé použili na výzkum i dozimetr, ale radiace zde nebyla naměřena. Dále objevili, že na silnici se nachází jakýsi zlom, rozhraní či nulový bod, kde změněná gravitace končí a nastávají normální fyzikální podmínky.

Horská osada Kačerov leží západně od obce Zdob­nice a je připomínána již roku 1571. Je zde doložena i sklárna, zápisem v solnické městské knize v roce 1595 a 1596, ale není známo, kdy huť zanikla. V obci se nachází pozdně barokní kostel sv. Kateřiny z let 1796- 98 a u silnice v horní části osady stojí i kaplič­ka Panny Marie z roku 1858. V této lokalitě se nachá­zí také přírodní rezervace Rašeliniště Kačerov o rozlo­ze téměř 5 ha v nadmořské výšce 660 – 710 m. V osa­dě jsou dochovány roubené chalupy původní architektury Orlických hor.

V místě gravitační anomálie prý stávala před dvěma sty lety ka­plička a ta byla postavena na ochranu proti neznámým silám a paranormálním jevům, které se tu prý děly. Místní obyvatelé dokonce hovořili o tom, že na tomto místě došlo k nějakému zjevení. Kaplička, co měla snad zabránit průniku sil z jiné dimenze, tam však dnes již dávno nestojí.

Co více dodat? Snad jen to, že kdo tomu nevěří, ten ať tam hned běží (jede na motorce)

GPS: 50°14’25.908″N, 16°22’43.732″E

Články

TOPlist